Towarzystwo Izerskie » » Modernizacja dworca PKP w Szklarskiej Porębie


Modernizacja dworca PKP w Szklarskiej Porębie

4 czerwca 2012 w kategorii Klub Kolei Izerskiej

Planowane na weekend 6-8 lipca 2012 r. obchody 110 lat kolei izerskiej to preludium dla działań gminy w zakresie gruntownej modernizacji dworca kolejowego w Szklarskiej Porębie i jego otoczenia.

Dyskusja toczy się nt. przemiany dworca PKP w centrum komunikacyjne. Zadanie to jest przedmiotem pracy dyplomowej magisterskiej Marty Krawczyk wykonanej w Zakładzie Historii Architektury i Urbanistyki Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego. Od pracy magisterskiej daleko jeszcze do realizacji zamierzenia, warto jednak poznać różne wizje i pomysły przeorganizowania obecnego dworca kolejowego w miejski węzeł komunikacyjny. Autorka pisze m.in.

„…Koncepcja modernizacji dworca Szklarska Poręba Górna została opracowana z myślą o przekształceniu stacji kolejowej w centrum komunikacji zintegrowanej i zakłada przeniesienie w pobliże obiektu dotychczasowego dworca PKS znajdującego się przy skrzyżowaniu ulicy Jeleniogórskiej z ulicą 1 Maja, jak też zlokalizowanie na terenie sąsiadującym z dworcem miejsc postojowych dla samochodów osobowych, a wewnątrz budynku usytuowanie kas biletowych wspólnych dla komunikacji autobusowej i kolejowej oraz wypożyczalni sprzętu sportowego, w tym rowerów. Położenie obiektu w ścisłym centrum miasta, w sąsiedztwie najważniejszych szlaków komunikacyjnych (oraz tras rowerowych, m.in. przy początku tzw. Małej Pętli Szklarskiej) jest atutem, który zadecydował o przeznaczeniu go właśnie na ten cel.

Proponowana platforma widokowa z windą ma poza stworzeniem punktu dla obserwacji panoramy Karkonoszy ułatwić dostęp do obiektu pieszym. Ze względu na niewielką powierzchnię terenu z możliwością dla przeznaczenia na parkingi, lokalizację większego obiektu tego typu (park & ride) zakłada się przy dworcu Szklarska Poręba Huta. Na dworcu Szklarska Poręba Średnia, biorąc pod uwagę charakter dzielnicy oraz bliskość Muzeum Karkonoskiego (Dom Carla i Gerharta Hauptmannów) i Domu Wlastimila Hofmana, a także bezpośrednie sąsiedztwo atrakcji dla dzieci – „Dinoparku„, proponuje się wprowadzenie funkcji kulturalno-artystycznej. Jeśli chodzi o dworzec Szklarska Poręba Dolna, zły stan obiektu nie pozwala na jego wykorzystanie, sugeruje się natomiast pozostawienie w tym miejscu przystanku kolejowego. Koncepcja obejmuje skomunikowanie wszystkich dworców kolejowych znajdujących się na obszarze Szklarskiej Poręby systemem przewozów miejskich (skibus)….”

Jak widać zadanie jest ambitne. Na stronach Towarzystwa Izerskiego będziemy śledzić poczynania władz samorządowych w tym zakresie, ponieważ jako miłośnicy kolei żelaznej gorąco pragniemy aby stawała się nowoczesna, bezpieczna i atrakcyjna dla turystyki, jednocześnie nie tracąc nic ze swego uroku.Komentowanie wyłączone.