Towarzystwo Izerskie » » Zebranie Towarzystwa Izerskiego

Walne Zebranie Członków

8 listopada 2018 w kategorii Nasze sprawy

Zarząd Towarzystwa Izerskiego zwołuje w Osiedlu Orle w Szklarskiej Porębie nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na 8 grudnia 2018 r. o godzinie 13.
Jeśli w oznaczonym terminie nie zbierze się kworum, drugim terminem Walnego Zebrania Członków będzie godz. 1330 tego samego dnia.

Prosimy o stawiennictwo z racji wagi zebrania. W bieżącym roku upłynęła 5-letnia kadencja organów stowarzyszenia: zarządu i komisji rewizyjnej. Jest to zatem zebranie WYBORCZE.
Punktami przedłożonymi przez zarząd pod obrady będą:
– dyskusja nad wywiązywaniem się członków z opłacania składek
– przedstawienie dotychczasowej działalności
– propozycje kierunków dalszej działalności
– dyskusja nad powyższymi zagadnieniami
– wybór członków do komisji rewizyjnej i zarządu
– potwierdzenie członkostwa nową deklaracją*
– weryfikacja danych do kontaktu z członkami

Zgłaszanie propozycji do porządku obrad zamkniemy 28 listopada br. Porządek, który przedstawimy na WZC, zostanie ogłoszony stronie internetowej Towarzystwa 7 dni przed zebraniem.

Walne Zebranie Członków

25 czerwca 2017 w kategorii

Jak co roku spotykamy się w naszym Towarzystwie na sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Izerskiego.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

22 lutego 2015 w kategorii

Zarząd Towarzystwa Izerskiego zaprasza na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, które odbędzie się w Gospodzie Granicznej BOMBAJ w Jakuszycach.