Towarzystwo Izerskie

Towarzystwo Izerskie jest zrzeszeniem osób fizycznych posiadającym formę prawną stowarzyszenia. Zostało zawiązane w roku 2000 w celu rozwoju turystyki w Górach Izerskich, oraz ochrony i zachowania działającej tam bazy turystycznej. Stowarzyszenie inicjuje i popiera działania na rzecz krzewienia idei ekologicznych oraz popularyzacji wiedzy historycznej dotyczącej obszaru Gór Izerskich, w tym zwłaszcza tradycji szklarskich w poszanowaniu lokalnego tła i kolorytu dziejów. Ze względu na położenie pasma Gór Izerskich oraz bliskość granicy polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej, stowarzyszenie zabiega o współpracę z osobami i organizacjami z tych krajów dla realizacji celów statutowych.

Towarzystwo Izerskie jest m.in. głównym promotorem inicjatywy odbudowy mostu przez Izerę i otwarcia na nim turystycznego przejścia granicznego do wsi Jizerka po czeskiej stronie (1,5 km z Orla do Jizerki). Ponadto TI zajmie się znakowaniem szlaków rowerowych i organizacją imprez turystycznych oraz rekreacyjnych, takich jak narciarski Bieg Izerski i w jego ramach Bieg Retro, Wiosna w Górach Izerskich, Pożegnanie lata i in. Do Towarzystwa Izerskiego należą 32 osoby.

Nagrody dla Towarzystwa Izerskiego

Medal Dominika Bimana (sławnego praskiego i wiedeńskiego projektanta szkła wywodzącego się ze szkoły harachovskiej) dla Towarzystwa Izerskiego za popularyzację historii śląskiego i czeskiego hutnictwa szkła.

Izerski Kryształ 2004 – ufundowany i wręczony przez Stowarzyszenie Promocji Pogórza i Gór Izerskich „Zakwisie” prezesowi Towarzystwa Izerskiego Stanisławowi Kornafelowi za wkład w popularyzację piękna Gór Izerskich.

Musisz być zalogowany aby komentować