Towarzystwo Izerskie » » WYGASZ – naukowy projekt na Orlu


WYGASZ – naukowy projekt na Orlu

5 lipca 2013 w kategorii Informacje, Projekt WYGASZ
W Orlu powstanie pracownia naukowa (fot. T. Mrozek)

W Orlu powstanie pracownia naukowa (fot. T. Mrozek)

Towarzystwo Izerskie, występując razem jako Konsorcjum UNIZERY z Instytutem Astronomicznym Uni­wer­sytetu Wrocławskiego, stworzy w osadzie Orle astronomiczną pra­cownię dydaktyczno-obserwa­cyj­ną. Uczniowie i nauczyciele dowiedzą się jak mierzyć poziom zanie­czysz­cze­nia światłem poprzez pomiary jas­ności nocnego nieba.

Oba podmioty od kilku lat współpracują, wspólnie tworząc m.in. rewelacyjną atrakcję turystyczną – Ścieżkę Dydaktyczną „Model Układu Słonecznego”, rozciągającą się między ST Orle a Chatką Górzystów, wzdłuż Drogi Izerskiej.

Urządzenie pracowni sfinansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia „Ścieżki Kopernika”. Projekt „Wygasz. Innowacyjny projekt badania zanieczyszczenia światłem w województwie dolnośląskim przy udziale uczniów i nauczycieli szkół średnich” wygrał konkurs ogłoszony przez ministerstwo w 2012 r., w ramach programu „Ścieżki Kopernika”. Izerski wniosek zdobył 50 pkt na 50 możliwych.

Zajęcia w pracowni odbywać się będą pod okiem doświadczonej grupy zawodowych astronomów. Pozwolą młodzieży zdobyć umiejętności prowadzenia rzetelnych badań naukowych i myślenia przyczynowo-skutkowego.

Projekt będzie więc kolejnym etapem działań popularyzujących naukę, prowadzonych przez astronomów od 2007 roku w ramach działań pod nazwą Astro Izery. Warto wspomnieć, że kiedy powoływany był polsko-czeski Izerski Park Ciemnego Nieba, a astronomowie i Towarzystwo Izerskie zagospodarowywali astronomicznie Góry Izerskie, pojawiła się ostra krytyka niektórych środowisk. Ścieżka dydaktyczna, która robi furorę, zwłaszcza wśród dzieci, znalazła się pod ostrzałem jako zbyt ingerująca w przyrodę izerską. Astro Izerom zarzucano, że pod płaszczykiem działań popularyzujących naukę, kryją się partykularne interesy komercyjne.

Projekt „Wygasz…” dobitnie wskazuje, że ludziom w niego zaangażowanym zależy na popularyzowaniu nauki, krzewieniu wiedzy i rozwijaniu astroturystyki. Dzięki nim Góry Izerskie mają szansę stać się wręcz modelowym przykładem współpracy naukowców z działaczami lokalnymi, którzy wspólnie szanując przyrodę przyczyniają się do jej lepszego poznania.

Wykonawcami projektu „Wygasz…” będzie 10 osób, w tym 7 pracowników naukowych.
Z Instytutu Astronomicznego UWr:

  • Sylwester Kołomański – kierownik projektu
  • Urszula Bąk-Stęślicka
  • Arkadiusz Berlicki
  • Joanna Molenda-Żakowicz
  • Tomasz Mrozek
  • Ewa Niemczura

Z Towarzystwa Izerskiego:

  • Marek Stęślicki (pracownik naukowy wrocławskiego oddziału Centrum Badania Kosmosu PAN)
  • Grzegorz Żakowicz (twórca Szkolnych Warsztatów Astronomicznych, nauczyciel w XIII LO we Wrocławiu)
  • Waldek Koczewski
  • Staszek Kornafel – prezes TI


Komentowanie wyłączone.