Towarzystwo Izerskie » » Towarzystwo w Sejmie


Towarzystwo w Sejmie

10 stycznia 2014 w kategorii Nasze sprawy, Relacje

sejmDelegacja Towarzystwa Izerskiego uczestniczyła w posiedzeniu zespołu parlamentarnego zajmującego się problemami narciarstwa

(fot. J. Potocki)

Poseł Piotr van der Coghen, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Likwidacji Barier Rozwoju Narciarstwa, Turystyki i Sportów Górskich (fot. J. Potocki)

W Sejmie RP, 8 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Likwidacji Barier Rozwoju Narciarstwa, Turystyki i Sportów Górskich. Zespół ten tworzy 19 parlamentarzystów.

W spotkaniu, które prowadził przewodniczący zespołu, poseł Piotr van der Coghen, wzięło udział kilku parlamentarzystów oraz zaproszeni goście reprezentujący środowiska związane z narciarstwem z różnych części Polski. Jako delegacja Towarzystwa Izerskiego wzięliśmy udział ja (Jacek Potocki) oraz prezes TI, Stanisław Kornafel.

Spotkanie poświęcone było wskazaniu barier rozwoju narciarstwa i propozycjom zmian w przepisach prawa, które miałyby te bariery usuwać. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na wyjątkowe skomplikowanie przepisów związanych z ochroną środowiska, które powoduje wydłużanie procedur związanych z planowaniem inwestycji. Innym problemem jest niespójność prawa budowlanego i przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, które nie regulują precyzyjnie kwestii statusu obiektów i urządzeń narciarskich. To z kolei przekłada się na dowolność interpretacyjną przy naliczaniu podatku od nieruchomości. Podniesiono też kwestię konfliktów między właścicielami gruntów, a gestorami bazy narciarskiej. W tym kontekście wspomniano również (choć marginalnie) o problemach szlaków turystycznych prowadzących przez grunty prywatne.

(fot. J. Potocki)

Stanisław Kornafel oraz Ryszard Brzozowski (prezes Ski & Sun Świeradów-Zdrój) podczas posiedzenia Zespołu ds. Likwidacji Barier Rozwoju Narciarstwa, Turystyki i Sportów Górskich (fot. J. Potocki)

Zabraliśmy głos wskazując na potrzebę uwzględniania w działaniach na rzecz rozwoju narciarstwa zdania organizacji pozarządowych, a także potrzebę precyzyjnego formułowania przepisów. Tak, by unormowania tworzone z myślą o narciarstwie zjazdowym (m. in. o bezpieczeństwie) nie były interpretowane jako dotyczące także narciarstwa biegowego.

Zobacz również wideorelację ze spotkania

Jacek Potocki, Towarzystwo Izerskie

 Komentowanie wyłączone.