Towarzystwo Izerskie » » PRZEKAŻ 1 PROCENT podatku na Towarzystwo Izerskie


PRZEKAŻ 1 PROCENT podatku na Towarzystwo Izerskie

30 marca 2013 w kategorii Nasze sprawy

1 procentTowarzystwo Izerskie jest na liście organizacji pożytku publicznego. Zarejestrowane w KRS pod numerem 0000097019

Towarzystwo Izerskie zostało zawiązane w 2000 roku , dla rozwoju turystyki w Górach Izerskich oraz ochrony i zachowania działającej tam bazy turystycznej. Inicjujemy działania na rzecz krzewienia idei ekologicznych i popularyzacji wiedzy historycznej dotyczącej obszaru Gór Izerskich. Popieramy wszelkie działania dla podtrzymania tradycji szklarskich mikroregionu, promocji kolei izerskiej, edukacji astronomicznej. Czynimy to w poszanowaniu lokalnego tła historycznego i kolorytu dziejów.

Ze względu na położenie pasma Gór Izerskich oraz bliskość granicy polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej, Towarzystwo Izerskie zabiega o współpracę z osobami i organizacjami z tych krajów dla realizacji celów statutowych.

Jesteśmy organizatorem i współorganizatorem imprez turystycznych: narciarskiego Biegu Izerskiego, narciarskiego Biegu Retro, Rajdu RETROwerów, Wiosny w Górach Izerskich, Pożegnania Lata, Izerskiego Bluesa, Szkolnych Warsztatów Astronomicznych, plenerów fotograficznych, wystaw malarstwa i fotografii i wielu innych.

Warto poprzeć nasze działania oddając nam 1 % podatku dochodowego. Dzięki Waszemu finansowemu wsparciu nasze działania będą jeszcze efektywniejsze, a Góry Izerskie z każdym rokiem będą się stawać co raz bardziej atrakcyjne turystycznie, a zarazem przyrodniczo i kulturowo ochronione.

Serdecznie zachęcam do wsparcia Towarzystwa Izerskiego
Stanisław Kornafel, prezesKomentowanie wyłączone.